tävlande/Tävling

Du får tävla från att du har vitt bälte med gult streck och är 7 år.

Fram tills att du fyller 13 år delas tävlande in efter ålder och längd och bältesgrad. När du fyllt 13 år delas tävlande in efter ålder och vikt och bältesgrad.

När du tävlar måste du har vit dräkt (dobok) och bälte på dig. Du får inte ha färgade kläder (top/t-shirt) under dräkten.