Elevens ed

  1. Jag skall följa Taekwon-Do's regler  (I shall observe the tennets of Taekwon-do).

  2. Jag skall respektera instruktörer och senior eleven (I shall respekt the instructor and seniors).

  3. Jag skall aldrig missbruka Taekwon-Do  (I shall never misuse Taekwon-do).

  4. Jag skall bli förespråkare för frihet och rättvisa  (I shall be a champion of freedom and justice).

  5. Jag skall hjälpa till attt bygga en frediigare värld  (I shall build a more peaceful world).