Elevens ed

 1. Jag skall följa Taekwon-Do's regler.
  (I shall observe the tennets of Taekwon-do).

 1. Jag skall respektera instruktörer och senior eleven.
  (I shall respekt the instructor and seniors).

 2. Jag skall aldrig missbruka Taekwon-Do.
  (I shall never misuse Taekwon-do).

 3. Jag skall bli förespråkare för frihet och rättvisa.
  (I shall be a champion of freedom and justice).

 4. Jag skall hjälpa till att bygga en fredligare värld.
  (I shall build a more peaceful world).